Ladda ner och installera eSkogsplan för Windows

Ladda ner och installera eSkogsplan för Linux
Ladda ner användarhandboken för eSkogsplan

Här laddar du ner den senaste versionen av användarhandboken för eSkogsplan.


  eSkogsplan användarhandbok version 1.22 (pdf dokument)

Ändringar i Version 1.22:
-------------------------
	
- Buggfixar.


Ändringar i Version 1.21:
-------------------------
	
- Buggfixar.


Ändringar i Version 1.20:
-------------------------
	
- Demo licens.

- Buggfixar.


Ändringar i Version 1.19:
-------------------------

- Nytt installationsprogram för Windows.

- Byta dator och ange samma licensnummer

- Mindre förbättringar och felrättningar	
		
		
Ändringar i Version 1.18:
-------------------------

- Automatiska uppdateringar

- Ändra kartor för avdelning

- Utskrift av åtgärd förbättrad

- Utskrift i Linux korrigerad

- Övriga felrättningar	


Ändringar i Version 1.17:
-------------------------

- Planöversikt med diagram över andel för olika fastigheter

- Avverkningar, gallring och röjning visas som förväntat uttag i tillväxtsimulering

- Funktion för att kopiera koordinat för muspekare till utklipp

- Möjlighet att ange koordinater i markera areal

- Beställningsfunktion där serienummer kopieras direkt till hemsidan för beställning

- Felrättningar	


Ändringar i Version 1.16:
-------------------------

- Fleranvändarstöd i Min Plan, användare kan hämta eller spara planer med tillhörande kartor.

- Felrättningar		


Ändringar i Version 1.15:
-------------------------

- Min Plan tillgänglig via molntjänst för dator, surfplatta och mobil

- Automatisk skalberäkning vid georeferering av digatala kartor med .tab-fil

- Importera spårnings data till referenspunkter

- Felrättningar		


Ändringar i Version 1.14:
-------------------------

- Förbättrad funktion för att rita och redigera avdelningar

- Skapa en plan för åtkomst i dator, surfplatta och mobil

- Automatisk georeferering av digatala kartor från Metria/Lantmäteriet

- Felrättningar


Ändringar i Version 1.13:
-------------------------

- Uppladdning av planfil till "molnet" för användning i eSkogsplan Plan App

- Uppladdning av jakt plan till "molnet" för användning i eSkogsplan Jakt App

- Mindre felrättningar
						
						
Ändringar i Version 1.12:
-------------------------

- Ny funktion för jakt där jaktmarker och jägare kan skapas

- Maximalt stammar per hektar kan sättas till 10000

- Förbättrad utskrift av diagram

- Förbättrad hantering av åtgärder

						
Ändringar i Version 1.11:
-------------------------

- Stöd för 64-bitars Java

- Meddelande om att jpg filer med annat bitdjup än 24 ej hanteras av automatisk dpi detektering

- Åtgärdat ackumulering av data i kartträdet om mer än en planfil läses in under en session

- Stöd för 96 dpi i kartinställningar

- Serienummer visas i Systeminformation för att möjliggöra enkel kopiering

- Valfri skala för kartor

- Rättat bug vid installation i december månad för tidsbegränsad licens


Ändringar i Version 1.10:
-------------------------

- Kontroll om nyare version av eSkogsplan finns tillgänglig.

- Kalibrering av karta ändras till georeferering.

- Vid georeferering används nu tre punkter istället för två för att öka nogrannheten.

- Funktion för justering av en redan georefererad karta.


Ändringar i Version 1.9:
------------------------

- Ta ut underlag för åtgärder.

- Förbättrad sortering av avdelningar, fastigheter och kartor i trädstrukturen.

- Ingen begränsning i storlekar av kartor som kan användas, däremot kommer användaren varnas om stora kartor används då förstoringsfunktionen kan begränsas.

- Minskad minnesallokering för Java vid start.


Ändringar i Version 1.8:
------------------------

- Stöd för automatisk detektering av punkter per tum för kartbilder.

- En fastighets fördelning på målklasser stöds i fastighetens sammanställning och utskrift.

- Åtgärdat fel att utförda åtgärder inte sätts som utförda när planfilen laddas. Planfilen är korrekt sparad men vid laddning sätts de inte som utförda.

- Om en karta har felaktig sökväg så fås nu som alternativ att ändra sökvägen vid felmeddelandet.

- Åtgärdat fel vid inritning av avdelningar i annan skala än 100%.

- Utskrift av skifte uppdelat på flera kartor stöds. 


Ändringar i Version 1.7:
------------------------

- Redigera avdelningar heter nu Redigera avdelningsgränser och stödjer även lägga till och ta bort noder.

- Infört kontroll att kartor inte kan vara större än 5 MB då minnet kan ta slut vid användning av förstoringsfunktionen.

- Åtgärdat att datumformat blir US i Java 1.7 vilket skapar problem vid inläsning av planfilen. 

- Målklassning stöds och kan anges på avdelningsnivå.

- eSkogsplan är from nu signerat som en betrodd utgivare.

- Det går att installera över en befintlig installation utan att behöva avinstallera.


Ändringar i Version 1.6:
------------------------

- Ändra karta för en avdelning är borttagen.

- Nya serienummer som är bakåtkompatibla med de använda före version 1.6.

- Åtgärdat problem i "Markera Areal" och "Mät avstånd" då större skala än 100% används och skalan ändras till en lägre skala under ritandets gång.

- Ny funktion, "Redigera avdelningar på kartan", där avdelningsgränser kan redigeras för att som till skillnad från tidigare versioner, 
  slippa rita om avdelningarna på nytt. 

- Förbättrad kontroll av avdelningar där förslag ges för förändringar av huggningsklass/åtgärder.

- Utskrift av plan och planöversikt: medeltal skog per hektar beräknas nu endast på produktiv skogsmark och inte för all landareal.

- Datum formateringen för när planen är senast ändrad har ensats med övrig datum formatering i eSkogsplan. 

- Åtgärdat överskrivningar i utskriften.

- Åtgärdat problem med åtgärder som anges som ej utförda i avdelningskontrollen fast de är markerade som utförda.

- Funktionen förstora stödjer upp till 300%.  


Ändringar i Version 1.5:
------------------------

- Åtgärdat problem i "Spara plan för app" då kartmapp och karta har samma namn.

- Tillväxtberäkningen är uppdaterad med en förbättrad algoritm.  

- Vid utskrift av kartor så är skalningen anpassad för att kartorna ska bli så stora som möjligt. 

- Åtgärdat problem vid kalibrering av kartor vid olika förstoringar. 


Ändringar i Version 1.4:
------------------------

- Spara planen i .app format för användning i eSkogsplan Plan App. 
  Gå in på Google Play (https://play.google.com) och sök på ”eskogsplan”.

- Stöd för skala 1:7000 och 1:15000.

- Stammar per hektar kan ändras i 50-tal mot tidigare 100-tal.

- När man skapar eller ändrar en avdelning så kan man se virkesförråd per hektar när man för muspekaren över "Skapa" eller "Ändra" knappen.

- Programmet kommer ihåg senast sparade sökvägen för respektive plan.

- Fröträd kan nu även anges för G1.

- Åtgärdat problem då SI anges till G28 eller högre i kombination med avdelningsbeskrivning/fastighetsbeskrivning/planöversikt/utskrift.

- På grund av kompatibilitetsproblem med Java 1.7 eller högre så kommer en planfil skapad och sparad i version 1.3 eller tidigare 
  och om Java 1.6 eller tidigare används inte att kunna öppnas när Java 1.7 eller senare används. 
  För att komma runt problemet gör enligt följande:
  1. Installera den senaste versionen av eSkogsplan, version 1.4 eller högre från www.eskogsplan.se.
  2. Se till att du har Java 1.6 installerat. Finns på www.java.com/sv/download/manual_v6.jsp
  3. Starta eSkogsplan och öppna planfilen och spara den igen.
  4. Installera Java 1.7 eller högre och öppna planfilen du sparade i steg 3.
		
Kända problem:
--------------

- Kartor från Metria är i 8-bitars gråskala och behöver konverteras för att kunna användas i eSkogsplan. Använd t.ex paint.net, öppna och spara bilden igen med nytt namn och jpg format så är konverteringen gjord.